Objednejte se na svou konzultaci
+420 734 578 803

Zvětšení hýždí vlastním tukem - Lipotransfér Puregraft

Přenos vlastního tuku (lipotransfer, lipografting, fatgrafting, lipofilling) je plasticko – chirurgická metoda, která se využívá k zvětšování hýždí.

Základní informace o výkonu:

Anestezie: Celková
Operační doba: 90 min.
Hospitalizace: 1 den
Socializace: po cca 3 dnech
Návrat do práce: po 7 dnech
Sportovní aktivity: po 6 týdnech
Kompresní prádlo: 6 týdnů / 24h denně

Hlavní přednosti léčby:

Metoda zvetšení hýždí vlastním tukem na rozdíl od augmentace hýždí silikonovými implantáty poskytuje jednoznačně přirozenější efekt. Tuk se aplikuje přes vpichy (popřípadě přes drobné 2-3 mm incize), takže tato operační technika nezanechává nápadné jizvy. Tukové buňky zůstávají po přihojení v tkáni trvale, takže se dá hovořit o celoživotním efektu léčby. Benefitem je také odsátí tuku z problémových partií těla. V neposlední řadě je přítomen menší pooperační diskomfort zejména ve smyslu podstatně menší bolestivosti.

Specifikace systému:

Puregraft představuje excelentní systém přenosu autológní tukové tkáně.
Svou jednoduchostí podstatně zkracuje operační čas a je efektivnější než ostatní metody. Tento uzavřený systém umožňuje operatérovi přípravu kvalitního tukového transplantátu na bázi membránové tkáňové filtrace za sterilních podmínek. Díky Puregraftu je možné samostatné promytí odebraného lipoaspirátu, drenáž přebytečné hromadící se tekutiny a odstranění volných tuků, odumřelé tkáně a krve. V porovnání s běžně dostupnými technikami přípravy tukového transplantátu byl systém Puregraft vytvořen k přípravě velkých objemů (250–850 ml).

Popis samotného zákroku:

Operační výkon spočívá v odsátí tuku technikou šetrné tumescenční liposukce z partií kde ho je nadbytek, jeho zpracování v systému Puregraft a následnou aplikací do oblastí hýždí, kde je objem tuku nedostatečný. Odsávání se uskutečňuje přes speciální liposukční kanylu, která se zavádí přes malý diskrétní řez v nenápadném místě, nejčastěji v liniích štěpitelnosti kůže v blízkosti odsávané lokality. Velikost řezu bývá 3-5 mm podle tloušťky zvolené odsávací kanyly. Vzniklé drobné ranky se zašijí vstřebatelnými stehy. Aplikace tuku se provádí jemnými, jen několik milimetrů širokými kanylami, které se zavádí přes vpichy, popřípadě přes drobné 2-3 mm incize nevyžadující sešití. Oblast hýždí tak tvarujeme bez nápadných a viditelných jizev. Tuk se systematicky aplikuje do velkého svalu hýžďového (m. gluteus maximus) a do podkoží v oblasti hýždí.

Anestezie / typ výkonu:

Jde o minimálně – invazivní chirurgický zákrok, který se realizuje v celkové anestezii.

Rekonvalescence:

Po zákroku je možný velmi rychlý návrat k běžným činnostem. Pacienti mohou pociťovat v odsávaných oblastech 1-2 dny po operaci jen lehký diskomfort charakteru mírné svalové horečky. V průběhu 2-3 týdnů dochází k vstřebání otoků a modřin. Po operaci je nutné nosit speciální kompresní elastické prádlo po dobu 6 týdnů. Plná zátěž (např. návštěvy posilovny) se doporučuje 6 týdnů po operaci.

Výsledky:

Definitivní výsledky jsou viditelné po 3-6 měsících. Z aplikovaného objemu může podléhat cca 30 % vstřebání, takže se výkon v zájmu dosažení optimálního výsledku může opakovat s odstupem 6 měsíců. Při udržování stabilní hmotnosti se léčebné výsledky dají charakterizovat jako trvalé (mění se jen v rámci celkových změn kvality tkáně v čase).

Komplikace zákroku:

Při správném předoperačním plánování a při správném provedení operačního zákroku se nežádoucí účinky vyskytnou jen zřídkakdy.

Komplikace v oblastech aplikace tuku: tvorba tukových cyst, infekce, mikrokalcifikace, nekróza a vstřebání tukových buněk.

Komplikace v odsávaných oblastech: podkožní krvácení a tvorba hematomů, infekce, jizvy, barevné kožní změny, nedostatečná kontrakce kůže v odsávané oblasti, kožní nerovnosti, alergie, tuková embolie.

Hluboká žilní trombóza a jiná rizika související s celkovou anestezií.