Objednejte se na svou konzultaci
+420 734 578 803

Odstranění pocení

Nadměrné pocení bývá často průvodním projevem dalších onemocnění, jako je diabetes, vysoký krevní tlak, poruchy štítné žlázy, menopauza, obezita apod. nebo jako důsledek špatné životosprávy a v neposlední řadě může mít i psychosomatický původ. K nadměrnému pocení dochází zvýšenou činností potních žláz. Pocení lze zamezit několika způsoby, přičemž ve WBA nabízíme dva z nich. Jedná se o aplikaci botulotoxinu nebo thorakoskopickou hrudní sympatektomii. Aplikací těchto metod dochází k zablokování převodu vzruchů nervových vláken na potní žlázy, a tím k dočasnému tlumení nebo úplnému zastavení pocení v ošetřené ploše. Efekt thorakoskopické hrudní sympatektomie je trvalý. Aplikace botulotoxinu je méně náročný zákrok, ale nemá trvalý efekt.

Thorakoskopická hrudní sympatektomie:

Thorakoskopická hrudní sympatektomie se provádí v celkové anestezii. Samotný výkon je prováděn miniinvazivní technikou s mikrokamerou v oblasti hrudníku na jeho obou stranách. Jde o rychlý šetrný zákrok, který oproti klasické operaci minimalizuje bolest, nezanechává velké jizvy a je pro pacienta přijatelný jak na pobyt v nemocnici, tak na celkovou rekonvalescenci. Mezi druhým až čtvrtým obratlem se ze dvou drobných řezů v podpažní jamce o délce maximálně sedm milimetrů provede úplné přerušení tzv. sympatického nervového provazce, který má nejvýraznější vliv na potivost v horní části těla. Při operaci je zároveň odebírán malý vzorek tkáně na histologický rozbor.

Pooperační péče:

Bezprostředně po thorakoskopické hrudní sympatektomii je pacient převezen na JIP nebo standardní oddělení se zvýšeným dohledem. Už po 6 hodinách po operaci má povolen pohyb po pokoji. Maximálně do 2 dnů od výkonu je propuštěn. Výsledkem této operace je jednorázový trvalý konec pocení hlavně společensky exponovaných míst, která nemocné s hyperhidrózou nejvíce trápí - dlaní, krku, hlavy a v podpaží. Co se týče pocení nohou, po provedení thorakoskopické hrudní sympatektomie se potivost nezvýší. Je buď stejná a v některých případech dokonce nižší až o 50 %, právě v důsledku nově nabyté psychické pohody. Pacient po operaci nemá žádná omezení. Obavy z ochrnutí, ztráty pocitů citlivosti, zimy, chladu nebo jiných komplikací nejsou na místě.

Aplikace botulotoxinu do podpaží:

Aplikace botulotoxinu není bolestivá, vpichy se provádí jemnou inzulinovou jehličkou v místním znecitlivění. Celý zákrok trvá několik minut, v závislosti na rozsahu ošetření. Zákrok je dobře snášen a nevyžaduje anestezii.

Pooperační péče:

Efekt botulotoxinu nastupuje v rozmezí 2 – 10 dnů po ošetření. Doba, po kterou botulotoxin účinkuje, se pohybuje kolem 4 – 6 měsíců a poté je nutno aplikaci opakovat. Po dobu 4 hodin od aplikace botulotoxinu není vhodné ulehat a zhruba jeden den je třeba varovat se doteků v ošetřované oblasti.